Impressum

Početak rada: 01.03.2022.
Dinamika osvježavanja: Dnevna
Glavni urednik: Tonino Rađenović
Adresa: Orahovica, Kralja Zvonimira 54
e-mail: kontakt@33515.net
Mobitel: 098 – 178 -5531

Udruga

Naziv: 33515
Skraćeni naziv: 33515
Datum Osnivačke skupštine: 24. listopada 2022.
Datum upisa u Registar udruga: 17. studenoga 2022.
Registarski broj: 10001101
OIB: 54579490515
Žiro-račun IBAN: HR 5224120091137006023 (Slatinska banka)
Predsjednik: Tonino Rađenović
Tajnica: Marijana Rađenović
e-mail: kontakt@33515.net
Mob.: 098/1785531

U slučaju da netko bez pisane suglasnosti reproducira, distribuira i preuzima autorski tekst Portala 33515.net i da ga koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka portala 33515.net. portal 33515.net potraživat će 2 tisuće kuna za naknadu štete prvenstveno mirnim putem, a ako se u tome ne uspije onda putem nadležnog suda.